SGK kolostomiSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her yıl yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirttiği şekilde alınan malzemelerin bedellerini hak sahibine öder. Ödenecek miktar SUT’te yazılı fiyatları geçemez.

Ödeme yapılırken uygun şekilde hazırlanmış Reçete, Rapor olmalı.Malzeme alınan şirketin bayilik ve ürün kayıt belgelerinin Ulusal Bilgi bankasında işlenmiş olması gerekir.

Ödeme evrakları hazırlandıktan sonra SGK il müdürlüklerine teslim edilir.

Ödeme ile ilgili her türlü sorularınız için Hekimsan Medikal Eğitim Merkezlerini ve Bayilerini çekinmeden arayabilirsiniz

Bayilerimiz

SGK geri Ödeme Genelgesi